Loading...

עוד

ניתוח על אפשרות של רפורמה דתית בעולם האיסלמינושא: ניתוח על אפשרות של רפורמה דתית בעולם האיסלמי
מותג: סדרת הרצאות של בניית בנק המחשבות ללימודי המזרח התיכון
סדר: 47
th
מרצה: לו יאו ז'ון
מארח: ליו זונג מינג
תאריך: יום שישי 2016.09.09
שעה: 09:30-11:00
מקום: חדר 704, בניין 6,  קמפוס הונגקו 
מארגן: המכון ללימודי המזרח התיכון
שפה: סינית

על המרצה:
לו יאו ז'ון, 
פרופסור בבית הספר לפוליטיקה וחוק, אוניברסיטה נינגסיה.
חבר של וועדה ללימודי דתות ,סין.
מחקר זמני של מכון ללימודי דתות באוניברסיטה באלור, אמריקה

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

לשתף:
Loading...

עוד