Loading...

עוד

העולם הערבי ומזרח התיכון המגוון


מותג:סדרת הרצאות לחקר ישראל—אודיטוריום המזרח

סדר:שני

מארח:פרופסור- חבר יאנג יאנג

מרצה:אריה טפר

תאריך:ים שלישי,2017.05.23

שעה:10:00-11:30

מקום:חדר 115,בניין 7,קמפוס סונג'יאנג

מארגן:המרכז לחקר ישראל בביה''ס ללימודי אסיה-אפריקה 

על המרצה: 

אריה טפר הוא יועץ אקדמי של, דוקטור למחשבה יהודית באוניברסיטה עברית בירושלים.הוא לימד באוניברסיטת ניו-יורק וסמינר יהודי של קונסרבטיבים בירושלים.עכשיו הוא עובד במכון לחקר ציונות וישראל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

לשתף:
Loading...

עוד