Loading...

עוד

לימודי שפה לאוריינות בית-ספרית: תובנות מחקר וחזון לתוכנית מחקר בין-לשונית


 

מרצה: פאולה אוצאלי

תאריך: 28  בנובמבר, 2018 (יום רביעי)

שעה: 14:00-15:20    

מקום: מרכז כנס למקרה-MBA בהונגקו

מארגן: בסיס מחקר לחינוך ולימוד אנגלית בשנחאי

שפה: אנגלית

 

כיום, בתי הספר מוכרחים לצייד את התלמידים עם מיומנויות אוריינות מתקדמות כדי לנווט את החברה המבוססת על מידע, שבה הגישה להזדמנויות חינוכיות ומקצועיות, גם לבריאות, פוליטיקה, חדשות אזרחיות ואפילו חדשות חברתיות, סומכת יותר מאשר קודם על מיומנויות אוריינות  של אינדיבידואלים (Wagner, 2015).גם עם זאת, כיום בתי ספר רבים ברחבי העולם מתאמצים לתמוך כראוי בהישגי האוריינות של התלמידים המתבגרים. בארצות הברית, למשל, עד סוף בית הספר התיכון, מספר מדאיג של התלמידים לא מסוגלים להגיע לרמת המיומנות הצפויה בקריאה ובכתיבה (המרכז הלאומי לחינוך ולסטטיסטיקה, 2015). מונעה על-ידי המציאות, פרופ' אוצאלי דנה בשפה אקדמית כאזור מחקרי מבטיח, כדי להבין טוב יותר מדוע הרבה מתבגרים מתקשים עם הבנת הקריאה. מבוסס על מבנה מבצעי שהוצע לאחרונה, מיומנויות ליבה בשפה אקדמית (CALS), פרופ' אוצאלי תציג תוכנית מחקר אשר מעריכה אמפירית מערך של מיומנויות שפה בין-תחומיות ותרימתן להבנת הקריאה של מתבגרים.

 

על המרצה:

פאולה אוצאלי
פאולה אוצאלי היא פרופסור לחינוך במוסד לחינוך של אוניברסיטת הרווארד. עם רקע בבלשנות, היא מחקרת את ההבדלים החברתיים-תרבותיים והאישיים בהתפתחות בשפה ובאוריינות של הסטודנטים במשך שנות הלימודים. מחקריה על בלשנות החינוכית והתפתחותית כבר זיהו קבוצת מיומנויות הקשורות לבית ספר, אשר צפויות כאוריינות מתקדמת והישגים אקדמיים, לא רק ללומדים בשפה השנייה ואלא גם לסטודנטים חד-לשוניים.

 פרויקטיה הנוכחיים מתרכזים בתיאור מסלולים אישיים של התפתחות השפה הרלוונטית לבית ספר; בעיצוב ואימות של כלי מחקר להעריך מיומנויות שפה רלוונטיות של סטודנטים בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכון; ובהבנה כיצד דוברים וכותבים חד-לשוניים ורב-לשוניים לומדים להשתמש  במגוון של מבני שיח באופן גמיש ויעיל למטרות תקשורת ולמידה.

 

 

לשתף:
Loading...

עוד