קשר למדיה

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

עוד

?האם ניתן לעשות השוואה בין הגמדים בהוביט ליהודים


10 June 2015 | By 闵丽萨-שי(希语班学生) | SISU

 

כתוב כספר לילדים, "ההוביט" נחקר זמן רב על ידי חוקרים לג'.ר.ר. טולקין כמשל לאירועים שהתרחשו בעידן של המחבר, כולל השפעת הוויתו במלה''ע הראשונה על העלילה.

 

השוואה מרתקת אחרת בשביל מעריצי טולקין היא בין דמות הגמדים של הארץ-התיכונה(יבשת בכדור-הארץ המדומה של ג'.ר.ר. טולקין) לבין היהודים על כדור הארץ האמיתי, מנקודת המבט ההיסטורית וגם התרבותית.

 

יותר מ-30 שנה אחרי צאת "ההוביט" לאור, טולקין דיבר על הקשר היהודי-גמדי לראשונה בראיון בבִּי. בִּי.סי. :

"אינני מתכוון לזה, אבל כאשר יש לך אנשים כאלה לידיך, אתה צריך לעשות הבדלים, לא?" אמר טולקין בראיון ב-1971. "ברור שהגמדים הם ודאי – לא היית אומר שהם מזכירים לך את היהודים? דיבורם("כוזדול") שֵׁמי, כמובן, בנוי כשפה שמית. במקביל, ההוביטים הם פשוט איכרים אנגליים," הוא אמר.

.

 

(דגומה לכתיבת "כוזדול", הלשון הפנימי של הגמדים

לפי ג'ון רטליף, מחבר ההיסטוריה "ההוביטית" שפורסם ב-2007, טולקין שאב השראה מטקסטים עבריים והיסטוריה יהודית כאשר חיבר את דמות הגמדים. כבעלי מלאכה הוגלו ממולדתם השופעת, הגמדים מדברים גם את הלשונות של הממלכות שבהן הם מתגוררים, וגם "כוזדול" – לשון שפיתח טולקין בהשפעת עברית –  אבל רק בינם לבין עצמם.

 

אף על פי שהגמדים של טולקין מזכירים לעצמם את עברם המלא טראומות עם שירים עצובים, רובם מהססים ומפקפקים בהחזרת ממלכת ארבור(ההר הבודד), למולדת שהם אבדו. בהר הבודד, מתחת ערימת האוצרות של הדרקון "סמאוג" טמונה האבן היקרה הזוהרת, כינויה "לב ההר".

 

האבן המקובלת כדבר מקודש, מייצגת את ארון הברית, וההר הבודד מסמל את הר הבית של ירושלים. כך אמרו כמה חוקרים.

(מפה של המולדת האבודה של הגמדים, מראה את ההר הבודד)

בתנ''ך, מלכי ישראל בתקופה המאוחרת יותר היו בזבזניים וחדמנים. בהתאם, מלכי הגמדים הם מושחתים ואפילו סובלים מדיבוק זהב – הם צברו עושר ללא הפסק ולבסוף משכו את הדרקון, הגזלן.

 

יש מלומדים שטוענים כי הגמדים הנועזים של טולקין הם היפוך בהכרה לפירושו השלילי של הגמדים "היהודיים" של וגנר, אשר התכוון להפוך את הסטריאוטיפים המזיקים. טולקין, כאוהב מיתולוגיה נורדית, היה תמיד מתעב את הנאצים  שסילפו את הסיפורים העתיקים כדי להסית לשנאת חינם.

 

"בכל מקרה, יש לי במלחמה הזאת איבה פרטית כלפי אדולף היטלר – הבור הקטן," כתב טולקין באחד המכתבים לבנו ב-1941. "(היטלר) הרס, סילף, השפיל וקילל את הרוח הצפונית המכובדת - התרומה העליונה לאירופה שאני תמיד אוהב ומנסה להראות אותה כפי שהיא."

 

הרבה מלומדים טוענים שמלה''ע הראשון החלחלה ל "ההוביט" למרות שטולקין הדגיש שהוא "שונא בלבביות" את המשל.  

(ג'.ר.ר. טולקין, מחבר של "ההוביט")

מלה''ע הראשונה מייצגת את כל מה שטולקין שנא: הרס טבע,ניצול טכנולוגיה לרעה, שחיתות סמכות וניצחון תיעוש. בנתיים, זה גרם לטולקין להעריך את האנשים הרגילים, הידידות, ואת היופי שנמצא בכיעור.

 

אם הגמדים הם כן השוואה ליהודים, נדמה לי כי חלק מהערכים של טולקין לא יהיה נחשב כצודק באופן פוליטי היום. כמובן שטולקין מבהיר בספר כי הגמדים הם צמאים לזהב ועושר ובגלל זה עמם וממלכתם נפלו. תחליף את הגמדים ביהודים ותהיה לך הקלישאה הגרועה ביותר על יהודים.  כאילו ניסה להרתיע  את המחשבה הזו, כך כתב טולקין בהקדמה של "שר הטבעות" :

 

"אני שונא בלבביות כל צורה שהיא של משל, ותמיד הייתי כזה מאז שהייתי מספיק זקן וזהיר לזהות את נוכחותה. אני מעדיף היסטוריה – ממשית או בדויה – עם האפשרויות שונות של כשר-התאמה של הקוראים. אני מניח שרבים מתבלבלים בין כשר-התאמה למשל – כאשר האחד נמצא בחירות של הקורא, ואילו השני בשליטה של הסופר." 

לשתף:

קשר למדיה

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

עוד